Motor giảm tốc 2.2kw tỉ số truyền 1:3-1:60 chân đế Motor giảm tốc 2.2kw tỉ số truyền 1:3-1:60 chân đế 22676 4.9 3890 Motor giảm tốc 2.2kw tỉ số truyền 1:3-1:60 chân đế Motor giảm tốc 2.2kw tỉ số truyền 1:3-1:60 chân đế Motor giảm tốc 2.2kw tỉ số truyền 1:3-1:60 chân đế
DOLIN Motor giảm tốc 2.2kw tỉ số truyền 1:3-1:60 chân đế
SH Motor giảm tốc 2.2kw tỉ số truyền 1:3-1:60 chân đế Công suất: 2.2KW
Tỉ số truyền: 3:1 - 60:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Chân đế
Tỉ số truyền: 3:1 - 60:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Chân đế" /> Motor giảm tốc 2.2kw tỉ số truyền 1:3-1:60 chân đế 4.9 3890
22676 Motor giảm tốc 2.2kw tỉ số truyền 1:3-1:60 chân đế Motor giảm tốc 2.2kw tỉ số truyền 1:3-1:60 chân đế Công suất: 2.2KW
Tỉ số truyền: 3:1 - 60:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Chân đế
$$$ 02873099639 Ho Chi Minh, Vietnam
4.9 3890 4.9 3890 "Motor giảm tốc 2.2kw tỉ số truyền 1:3-1:60 chân đế" 4.9 3890DOLIN DOLIN 09-11-2016 09:48:32 AM 4.9 3890 4.9 3890 " "Motor giảm tốc 2.2kw tỉ số truyền 1:3-1:60 chân đế" DOLIN 4.9 3890 Motor giảm tốc 2.2kw tỉ số truyền 1:3-1:60 chân đế 4.9 3890 4.9 3890
100,00 USD 09-11-2016 09:48:32 AM InStock
Motor giảm tốc 2.2kw tỉ số truyền 1:3-1:60 chân đế

Motor giảm tốc 2.2kw tỉ số truyền 1:3-1:60 chân đế


 • 09-11-2016 09:48:32 AM
  Lượt xem: 22676
 • Mã sản phẩm: SH
 • Công suất: 2.2KW
  Tỉ số truyền: 3:1 - 60:1
  Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
  Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
  Kiểu dáng: Chân đế

 • Thương hiệu DOLIN

Số lượng

Số lượng: 1100 Bộ
Gear reducer motor
 
 
2 2kw gear motor catalogues
 
 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật