Motor điện 3 pha 37kw tốc độ 720 vòng / phút Motor điện 3 pha 37kw tốc độ 720 vòng / phút 26470 4.9 3890 Motor điện 3 pha 37kw tốc độ 720 vòng / phút Motor điện 3 pha 37kw tốc độ 720 vòng / phút Motor điện 3 pha 37kw tốc độ 720 vòng / phút
DOLIN Motor điện 3 pha 37kw tốc độ 720 vòng / phút
AY Motor điện 3 pha 37kw tốc độ 720 vòng / phút Công suất: 37KW
Motor: 220V-380V; 50Hz; 8Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1
Motor: 380V-660V; 60Hz; 8Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1
Motor: 220V-380V; 50Hz; 8Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1
Motor: 380V-660V; 60Hz; 8Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1" /> Motor điện 3 pha 37kw tốc độ 720 vòng / phút 4.9 3890
26470 Motor điện 3 pha 37kw tốc độ 720 vòng / phút Motor điện 3 pha 37kw tốc độ 720 vòng / phút Công suất: 37KW
Motor: 220V-380V; 50Hz; 8Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1
Motor: 380V-660V; 60Hz; 8Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1
$$$ 02873099639 Ho Chi Minh, Vietnam
4.9 3890 4.9 3890 "Motor điện 3 pha 37kw tốc độ 720 vòng / phút" 4.9 3890DOLIN DOLIN 28-07-2020 07:36:22 AM 4.9 3890 4.9 3890 " "Motor điện 3 pha 37kw tốc độ 720 vòng / phút" DOLIN 4.9 3890 Motor điện 3 pha 37kw tốc độ 720 vòng / phút 4.9 3890 4.9 3890
1,00 USD 28-07-2020 07:36:22 AM InStock
Motor điện 3 pha 37kw tốc độ 720 vòng / phút

Motor điện 3 pha 37kw tốc độ 720 vòng / phút


  • 28-07-2020 07:36:22 AM
    Lượt xem: 26470
  • Mã sản phẩm: AY
  • Công suất: 37KW
    Motor: 220V-380V; 50Hz; 8Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1
    Motor: 380V-660V; 60Hz; 8Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1

  • Thương hiệu DOLIN

Số lượng

Thông số kỹ thuật
37kw 8p
 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật