Motor điện 3 phase 200kw 4 cực Motor điện 3 phase 200kw 4 cực 577697 4.9 3890 Motor điện 3 phase 200kw 4 cực Motor điện 3 phase 200kw 4 cực Motor điện 3 phase 200kw 4 cực
DOLIN Motor điện 3 phase 200kw 4 cực
AY Motor điện 3 phase 200kw 4 cực Công suất: 200KW
Motor: 220V-380V; 50Hz; 4Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1
Motor: 380V-660V; 60Hz; 4Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1
Motor: 220V-380V; 50Hz; 4Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1
Motor: 380V-660V; 60Hz; 4Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1" /> Motor điện 3 phase 200kw 4 cực 4.9 3890
577697 Motor điện 3 phase 200kw 4 cực Motor điện 3 phase 200kw 4 cực Công suất: 200KW
Motor: 220V-380V; 50Hz; 4Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1
Motor: 380V-660V; 60Hz; 4Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1
$$$ 02873099639 Ho Chi Minh, Vietnam
4.9 3890 4.9 3890 "Motor điện 3 phase 200kw 4 cực" 4.9 3890DOLIN DOLIN 28-07-2020 07:36:22 AM 4.9 3890 4.9 3890 " "Motor điện 3 phase 200kw 4 cực" DOLIN 4.9 3890 Motor điện 3 phase 200kw 4 cực 4.9 3890 4.9 3890
1,00 USD 28-07-2020 07:36:22 AM InStock
Motor điện 3 phase 200kw 4 cực

Motor điện 3 phase 200kw 4 cực


  • 28-07-2020 07:36:22 AM
    Lượt xem: 577697
  • Mã sản phẩm: AY
  • Công suất: 200KW
    Motor: 220V-380V; 50Hz; 4Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1
    Motor: 380V-660V; 60Hz; 4Poles; IP55;IE1; Class: F; IE1

  • Thương hiệu DOLIN

Số lượng

Thông số kỹ thuật
200kw 4p

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật