Motor giảm tốc chân đế 7.5hp tỉ số truyền 1/59 Motor giảm tốc chân đế 7.5hp tỉ số truyền 1/59 27682 4.9 3890 Motor giảm tốc chân đế 7.5hp tỉ số truyền 1/59 Motor giảm tốc chân đế 7.5hp tỉ số truyền 1/59 Motor giảm tốc chân đế 7.5hp tỉ số truyền 1/59
DOLIN Motor giảm tốc chân đế 7.5hp tỉ số truyền 1/59
SH Motor giảm tốc chân đế 7.5hp tỉ số truyền 1/59 Công suất: 5.5 kw
Tỉ số truyền: 59:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Chân đế
Tỉ số truyền: 59:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Chân đế" /> Motor giảm tốc chân đế 7.5hp tỉ số truyền 1/59 4.9 3890
27682 Motor giảm tốc chân đế 7.5hp tỉ số truyền 1/59 Motor giảm tốc chân đế 7.5hp tỉ số truyền 1/59 Công suất: 5.5 kw
Tỉ số truyền: 59:1
Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
Kiểu dáng: Chân đế
$$$ 02873099639 Ho Chi Minh, Vietnam
4.9 3890 4.9 3890 "Motor giảm tốc chân đế 7.5hp tỉ số truyền 1/59" 4.9 3890DOLIN DOLIN 05-01-2017 01:47:44 AM 4.9 3890 4.9 3890 " "Motor giảm tốc chân đế 7.5hp tỉ số truyền 1/59" DOLIN 4.9 3890 Motor giảm tốc chân đế 7.5hp tỉ số truyền 1/59 4.9 3890 4.9 3890
100,00 USD 05-01-2017 01:47:44 AM InStock
Motor giảm tốc chân đế 7.5hp tỉ số truyền 1/59

Motor giảm tốc chân đế 7.5hp tỉ số truyền 1/59


 • 05-01-2017 01:47:44 AM
  Lượt xem: 27682
 • Mã sản phẩm: SH
 • Công suất: 5.5 kw
  Tỉ số truyền: 59:1
  Motor 50Hz: 220V-380V; 4 Poles; IP55
  Motor 60Hz: 380V-660V; 4 Poles; IP55
  Kiểu dáng: Chân đế

 • Thương hiệu DOLIN

Số lượng

Số lượng: 1100 Bộ
Catalogues
 
7 5hp 60
 

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật